Aktiviteter

 
OBS OBS!!!

Den 25.juni er der Åben Hede i Oksbøl Skyde- & Øvelsesterræn fra kl. 10:00 – 16:00

Der er skydning i Vingsted den xx/x, kontakt bestyrelsen hvis man ønsker at deltage.
Foreningens årlige Ålespisning forventes at blive den 21. sept. 2022

tilmelding til formanden