Aktiviteter

 
OBS OBS!!!

Foredrag “Fra Kold krig – Til varmt sand !” Storytelling med Seniorsergent Niels H. Larsen. Tirsdag den 9. maj 2023 kl. 18:30 i Næsbjerg Hus.

 

Den 25.juni er der Åben Hede i Oksbøl Skyde- & Øvelsesterræn fra kl. 10:00 – 16:00

Sommerudflugt tirsdag den 12. september kl. 18:30 på Oksbøl Kaserne. Vi mødes i nærkampbyen “Brikby” Børsmosevej 2A, 6840 Oksbøl. Bo Hagsten giver en kort orientering om byen samt en kort rundvisning. Herefter guidet køretur, hvor vi kører i kolonne i private biler, gennem terrænet ad grusveje med et enkelt stop undervejs.

Ankomst til hovedvagten på Oksbøl Kaserne ca. kl. 19:45. Rundvisning ved Kim Meyer. Kl. 21:45 samles vi i messen til en forsriskning og afslutning. Kontakt bestyrelsen hvis man ønsker at deltage.

 

Der er skydning i Vingsted den xx/x, kontakt bestyrelsen hvis man ønsker at deltage.
Foreningens årlige Ålespisning forventes at blive den 21. sept. 2022

tilmelding til formanden