NYT NYT
Foreningen afholder ålespisning på Henne Stations Kro onsdag d. 23 september 2020 kl. 18.30

Tilmelding til Formanden på mail eller 40113002

Bestyrelsen

Kontingentbetaling til Varde og Omegns Garderforening overgår nu til Betalingsservice.
Ved spørgsmål er man velkommen til at kontakte kass. Tommy Rhod 71997597 eller kasserer@varde-omegns-garderforening.dk

                        

Følg os på Facebook